Χρειάζεστε βοήθεια? 2160 700 800
Ο μαθητής στο επίκεντρο της online εκπαιδευτικής διαδικασίας

Ο μαθητής στο επίκεντρο της online εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η χρήση των προϊόντων της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο, δίνει την επιλογή  του online φροντιστηρίου, έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα, προσφέροντας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ποιοτικό διαδικτυακό ζωντανό μάθημα.

Η online φροντιστηριακή υποστήριξη ακυρώνει το υποτιθέμενο μειονέκτημα της απόστασης και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων δημιουργεί το φιλικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για την υψηλής ποιότητας επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και μαθητή και όχι μόνο. Ο μαθητής αποτελεί μέλος ενός συνόλου, τα μέλη του οποίου βρίσκονται  πιθανόν σε μακρινές γεωγραφικά περιοχές το ένα από το άλλο. Μαθαίνει να δουλεύει μαζί τους , τόσο με τον καθηγητή όσο και με τους συμμαθητές του, έχοντας κοινό στόχο την μάθηση. Ο σημερινός μαθητής που συμμετέχει σε online φροντιστηριακή υποστήριξη έχει την ευκαιρία να εισπράξει ερεθίσματα από μαθητές διαφορετικών σχολικών μονάδων γυμνασίου, λυκείου και διαφορετικών περιοχών, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει σε άλλα σχολεία, διευρύνοντας έτσι τον ορίζοντα του, καλλιεργώντας  κριτική σκέψη για την δική του καθημερινότητα. Εμπειρία σημαντική, ιδιαίτερα για την προετοιμασία του για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις , την μετέπειτα φοιτητική ζωή και όχι μόνο.

Με την πρόσβαση στα σύγχρονα μέσα online μάθησης ( πρόσβαση σε πλατφόρμα επικοινωνίας, live συνεδρίες, κλπ) ο μαθητής έχει την δυνατότητα συμμετοχής σε μια πιο προσωποποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να επιδιώξει στην κάλυψη των δικών του αναγκών, μέσω της επικοινωνίας του  με τον καθηγητή για επίλυση αποριών ή ζητώντας καθοδήγηση στη μελέτη του, διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμα πάνω στις δικές του απαιτήσεις.

Παράλληλα, η καθοδήγηση μέσω του Καθηγητή του μπορεί να λύσει το πρόβλημα του χάους που υπάρχει στο διαδίκτυο, φτιάχνοντας έτσι ένα πλάνο μελέτης αξιοποιώντας τις άπειρες πηγές που υπάρχουν στο internet.

Ο μαθητής είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας online μάθησης.  Η επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και μαθητή είναι πιο άμεση και στοχευμένη, ενώ δεν περιορίζεται χρονικά στα όρια της διάρκειας του μαθήματος. Ο καθηγητής μετά το τέλος του μαθήματος στέλνει τις εργασίες που αναθέτει στο μαθητή ή τους μαθητές, ανάλογα αν αυτές είναι ατομικές ή αν αποτελούν ομαδικά εργασίες και απαιτούν την συνεργασία με άλλους μαθητές της ομάδας. Αξιολογεί μέσω της παραπάνω διαδικασίας την πρόοδο του κάθε μαθητή. Έχοντας στην φαρέτρα του ποικίλα σύγχρονα εργαλεία ενθαρρύνει την συμμετοχή του μαθητή σε διαδραστικά κουίζ, κλπ. ενεργοποιώντας τις ικανότητες και την σκέψη του.

Το γεγονός ότι η online εκπαιδευτική διαδικασία χτίζεται με άξονα τον μαθητή- εκπαιδευόμενο, εξασφαλίζοντας επιπρόσθετα και τα πλεονεκτήματα της  άμεσης επικοινωνίας και ευελιξίας στο πρόγραμμα μελέτης, την καθιστά εξίσου αποτελεσματική με την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα.

H ομάδα της Prestige Student Help

Related Posts

Comments are closed.