Χρειάζεστε βοήθεια? 2160 700 800
Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθοδολογίες και τεχνικές διδασκαλίας

Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθοδολογίες και τεχνικές διδασκαλίας

Η εισαγωγή σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθοδολογιών καθώς και τεχνικών διδασκαλίας έχει ως στόχο, τόσο την οργάνωση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και το να γίνει η διαδικασία της μάθησης πιο ελκυστική και αποτελεσματική.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των παρακάτω μεθοδολογιών

  • Συνεργατική μάθηση
  • Project work
  • Μάθηση επικεντρωμένη στην επίλυση προβλημάτων
  • Διερευνητική μάθηση
  • Flipped Classroom
  • Gamification
  • Mobile Learning

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η επιλογή της ‘’ανεστραμμένης τάξης’’, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μεθοδολογίες, δίνει μια άλλη οπτική στον τρόπο που γίνεται το μάθημα.

 

Flipped Classroom

Η βασική ιδέα είναι η αντιστροφή της πρακτικής που επικρατεί έως τώρα για το τρόπο που γίνεται το μάθημα. Αυτό που παραδοσιακά γίνεται στην τάξη, τώρα γίνεται στο σπίτι και αυτό που παραδοσιακά γίνεται στο σπίτι, τώρα γίνεται στο σχολείο.

Περιλαμβάνει την δημιουργία και αποστολή εκπαιδευτικών βίντεο στους μαθητές, εστιάζοντας κυρίως στη βιωματική μάθηση που συμβαίνει στην τάξη. Υπάρχει δύο στάδια. Το στάδιο έξω από την τάξη και το στάδιο μέσα στην τάξη. Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα δύο στάδια θα πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένο και κατάλληλα οργανωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος και όλων των μαθητών.

Ο συνδετικός κρίκος για τα δύο αυτά στάδια είναι η χρήση μιας ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης (LMS)

Το πλεονέκτημα αυτής της πρακτικής είναι ότι ο καθηγητής μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που στέλνει στον μαθητή για μελέτη στο σπίτι, εισάγει τον μαθητή στο νέο αντικείμενο μάθησης. Ελευθερώνει έτσι περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο για ενεργή συμμετοχή του στην τάξη και σαφώς περισσότερες ευκαιρίες για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα στην τάξη.

 

Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Σημαντική είναι και η παροχή κατάλληλων κινήτρων με στόχο την εμπλοκή του μαθητή στην διαδικασία και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της.

Δεν πρόκειται για παιχνίδι, ούτε για μάθηση μέσω παιχνιδιού. Είναι η χρήση μηχανισμών, στοιχείων και τεχνικών που διέπουν τα παιχνίδια. Τέτοια είναι οι διαγωνισμοί, προκλήσεις, δώρα και βαθμολογίες. Εφαρμόζονται όμως σε δραστηριότητες που δεν έχουν άμεση σχέση με τα παιχνίδια αλλά έχουν στόχο την βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των χρηστών , την ενίσχυση του βαθμού εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία , μέσω παρότρυνσης ,θετικής επιρροής και παροχής κινήτρων.

 

Mobile Learning

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο!

Είναι η μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Το μαθησιακό υλικό διαμοιράζεται μέσω φορητών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα ,ή μικρών αυτόνομων συσκευών όπως  tablets κλπ που δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν διάφορα αρχεία, χωρίς χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς. Συμπληρώνει την διδασκαλία στην τάξη, δίνει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, την ανταλλαγή γνώσεων, είναι συνεργατική, μπορεί να αντικαταστήσει ογκώδη βιβλία και ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει σήμερα στη διάθεση του καθηγητή μια πλήρως εξοπλισμένη φαρέτρα, με ποικίλα εργαλεία μάθησης. Δεν έχει τόση σημασία ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιήσει ο καθηγητής στο μάθημα , αλλά πόσο καλά θα τις υλοποιήσει στην μαθησιακή διαδικασία για να επιτύχει τον τελικό στόχο.

 

Πηγή:  http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/IPOQ_Erasmus/BilbaoKA1.pdf

Παρουσίαση συμμετοχής του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής  σε δράση ERASMUS+

 

Related Posts

Comments are closed.